همراه با اهنگ وب این متن رو بخونین دوستان

************دل من دیگه خطا نکن************

دل من دیگه خطا نکن              با غریبه ها وفا نکن

                    
زندگیت رو باختی دل من         مردمُ شناختی دل من


تا به کی سراپا حقیقتی       تا به کی خراب مُحبّتی

هم نشین این و اون میشی          خسته و پریشون و خون میشی

دشت بخت تو کویر میشه      مرغ آرزوت اسیر میشه

روبروت سراب پشت سر خراب
ساکت و صبوری دل من                مثل بوفِ کوری دل من

زندگی رو باختی دل من                    مردمُ شناختی دل من

دل من دیگه خطا نکن                      با غریبه ها وفا نکن

زندگی رو باختی دل من                      مردمُ شناختی دل من

توی خون نشستی دل من                    بی صدا شکستی دل من

زندگی رو باختی دل من                         مردمُ شناختی دل من

ساکت و صبوری دل من                       مثل بوفِ کوری دل من

***زندگی رو باختی دل من مردمُ شناختی دل من ….


============داریوش،رضا=============

+ نوشته شده توسط رضا جعفری در سه شنبه دوم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 23:42 |


Powered By
BLOGFA.COM